Makaleler
Dış Pazar Araştırması Ve Pazar Analizi Nasıl Yapılır?
İşletmelerin ürünlerini etkili olarak sunabileceği pazarları belirleyebilmeleri için bu pazarları ayrıntılı bir şekilde araştırmaları gerekir. İyi bir pazar araştırmasıyla işletmeler ürünlerine olan talebi ve ürünün hedef pazarda göstereceği performansı kolayca tahmin edebilir. Pazarı demografik, coğrafi, politik, ekonomik, yasal yapılarına ve ürün potansiyeline göre bölümlere ayırarak ayrıntılı bir biçimde inceleyebilirsiniz. Ülke nüfusunun ne kadarının kentte veya kırsal kesimde yaşadığını belirleyin. Hedef kitle olarak belirleyeceğiniz yaş grubunun nüfus içerisindeki payını araştırın. Coğrafi yapıyla ilgili ürünü etkileyecek iklim değişikliklerini araştırın. Pazarın ulaşım ve haberleşme alt yapısının yeterli olup olmadığını ve yerel dağıtım ağlarını inceleyin. Ülkenin politik yapısını incelerken devletin özel sektör iş bağlantılarına ne oranda müdahale ettiğini ve özel sektöre destek olup olmadığını araştırın. İhracat ve ithalatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etme konusunda ülkenin tavrını öğrenin. Ayrıca politik sistemin düzenli veya değişken olması da yapılan ihracatı etkileyecektir. Ülkenin ekonomik yapısını incelerken ülkenin ithalat ihracat oranı, enflasyon oranı, Pazar ve kambiyo mevzuatı ve kişilerin gelir düzeyleri hakkında bilgiler toplayın. Ayrıca pazarın yabancılara ne kadar açık olduğunu araştırın. Yasal yapıyı araştırırken ülkenin ticari düzenlemeleri, vergi yasaları ve ticaret hukuku konularında yeterli bilgi toplayın. Son olarak pazara sunacağınız ürüne olan talebi ve rakiplerinizi araştırın. İhracatı gerçekleştireceğiniz ülkeyle ilgili yapılan ayrıntılı araştırma sonrasında pazarda kalıcı ve başarılı olma olasılığınız yüksek olacaktır.31/01/2005

Makale anasayfasına geri dön  Sayfayı Yazdır

Bu konuyla ilgili yapılmış yorum bulunmamaktadır.
 
Üye Ol